검색 양식

Wɨ́á wómɨxɨnɨŋɨ́pɨ 1

1Xwɨyɨ́á re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ amɨpí rɨ́wɨ́yo aŋwɨ e nimónɨnɨ́ápɨ nánɨ Jisasɨ Kiraiso sɨŋánɨ nimɨxɨrɨ wɨ́á wómɨxɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá xɨ́omɨ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo wɨ́á owómɨxɨnɨrɨ wíwapɨyiŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ Jisaso xɨ́omɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋɨ́ Jonoyɨ rɨnɨŋo tɨ́ŋɨ́ e nánɨ aŋɨ́najɨ́ xɨ́oyáo urowárénapáná orɨŋá ikaxɨ́ urɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 2Apɨ wɨnɨŋɨ́ nɨpɨnɨ xwɨyɨ́á Gorɨxo urɨŋɨ́pɨranɨ, Jisasɨ Kiraiso woákɨ́kɨ́ wiŋɨ́pɨranɨ, apɨ nɨpɨnɨ Jono áwaŋɨ́ xɨxenɨ rowiároŋɨ́rɨnɨ. 3Amɨpí apɨ rɨxa aŋwɨ e nimónɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ ámá xwɨyɨ́á re wɨ́á ómɨxɨnɨŋɨ́pɨ ɨ́á róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ yayɨ́ aŋɨ́namɨ dáŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ winɨrɨ ámá rɨ́wamɨŋɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ ɨ́á roarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiro xɨ́dɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ yayɨ́ aŋɨ́namɨ dáŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ winɨrɨ enɨ́árɨnɨ.

Jono Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú nánɨ payɨ́ eaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

4Jononɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú Esia pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́né nánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ rɨpɨ eaarɨŋɨnɨ. Gorɨxo —O anɨŋɨ́ íníná ŋweaŋorɨnɨ. Eŋíná dánɨ ŋwearɨ sɨnɨ agwɨ ŋwearɨ ná rɨ́wɨ́yo anɨŋɨ́ ŋwearɨ enɨ́orɨnɨ. O wá seawianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ seaiirɨ éwɨnɨgɨnɨ. Kwíyɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú íkwiaŋwɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́namɨ Gorɨxo éɨ́ ŋweaŋe ŋweagɨ́ápɨ enɨ wá seawianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ seaiirɨ éwɨnɨgɨnɨ. 5Jisasɨ Kiraiso —O Gorɨxo gɨ́ íwo ámáyo wíwapɨyíwɨnɨgɨnɨrɨ urowárénapáná xɨxenɨ nɨpɨnɨ nɨyárɨmɨ mɨŋɨ́ winɨŋorɨnɨ. Ámá xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́a nánɨ xámɨ wiápɨ́nɨmeaŋorɨnɨ. Mɨxɨ́ ináyɨ́ xwɨ́á rɨrímɨ ŋweagɨ́á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. O enɨ wá seawianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ seaiirɨ éwɨnɨgɨnɨ. Omɨ —O dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nɨneayirɨ negɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiimɨnɨrɨ nánɨ nerɨ́ná xewanɨŋo nɨperɨŋɨ́pimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ nearoayíroŋorɨnɨ. 6Ámá oyá xwioxɨ́yo ŋweaanɨ́waéne neaimɨxɨrɨ xano Gorɨxoyá apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e ananɨ páwiarɨgɨ́ápa nene enɨ ananɨ páwipaxene neaimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ. Omɨ anɨŋɨ́ minɨ́ íníná nɨ́nɨ seáyɨ e umero ínɨmɨ wurɨ́nɨro éɨ́rɨxɨnɨ. Apɨ e imónɨ́wɨnɨgɨnɨ. 7Ai, o agwɨ́ tɨ́nɨ wepɨ́narɨŋagɨ ámá nɨ́nɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨro omɨ pɨkigɨ́áyɨ́ enɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨro epɨ́rɨ́árɨnɨ. Xwɨ́á rɨrímɨ ámá gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí nɨ́nɨ omɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro ŋwɨ́ numieáa upɨ́rɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ neparɨnɨ. Xɨxenɨ e imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.

8Ámɨná Gorɨxo re rarɨnɨ, “Nionɨ anɨŋɨ́ pɨrɨ́ tɨŋweaŋáonɨrɨnɨ. Eŋíná dánɨ ŋwearɨ sɨnɨ agwɨ ŋwearɨ ná rɨ́wɨ́yo anɨŋɨ́ ŋwearɨ emɨ́áonɨrɨnɨ. Wa nionɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨ́ eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋáonɨrɨnɨ.” rarɨnɨ.

Jono Kiraisomɨ orɨŋá tewɨ́nɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

9Jononɨ —Nionɨ segɨ́ sérɨxɨ́meá wonɨrɨnɨ. Jisaso tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨ́nɨŋɨ́ seaímeaarɨŋɨ́pa nionɨ enɨ nímearɨ oyá xwioxɨ́yo ŋweaarɨgɨ́ápa nionɨ enɨ ŋwearɨ xeanɨŋɨ́ xwámámɨ́ wiarɨgɨ́ápa nionɨ enɨ axɨ́pɨ e wirɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ Gorɨxoyá xwɨyɨ́á wáɨ́ urɨrɨ Jisaso Gorɨxo nánɨ neaíwapɨyiŋɨ́pɨ áwaŋɨ́ urɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ pɨrɨŋwɨ́ Patɨmosɨyɨ rarɨgɨ́ápimɨ dánɨ gwɨ́ nɨyíáná nɨŋweaŋɨsáná 10sɨ́á Ámɨnáo nánɨ kikiɨ́á ŋweaarɨŋwá wɨyimɨ Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ nɨxɨxéroŋáná rɨ́aiwá bɨ rɨ́wɨ́mɨ dánɨ pékákɨ́ nɨrɨnɨrɨ́nɨŋɨ́ eŋɨ́ tɨ́nɨ rɨnɨ́agɨ arɨ́á re wiŋanigɨnɨ, 11“Orɨŋá joxɨ tewɨ́nɨrɨ́pɨ bɨkwɨ́ wɨnamɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ ámá sɨyikɨ́ Jisasoyá imónɨgɨ́á wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ —Wigɨ́ aŋɨ́yɨ́ xegɨ́ yoɨ́ tɨyɨ́rɨnɨ. Epesasɨ tɨ́nɨ Sɨmena tɨ́nɨ Pegamamɨ tɨ́nɨ Taiataira tɨ́nɨ Sadisɨ tɨ́nɨ Piradepia tɨ́nɨ Reodisia tɨ́nɨ ayɨ́rɨnɨ. Aŋɨ́ ayɨ́ ayɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wiowárɨ́ɨrɨxɨnɨ.” rɨnɨ́agɨ arɨ́á e nɨwirɨ 12maŋɨ́ e nɨrarɨŋɨ́pámɨ sɨŋwɨ́ owɨnɨmɨnɨrɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ wenɨŋɨ́ éáyɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ íkwiaŋwɨ́ imɨxɨnɨŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú uyɨ́wɨ́ ŋwɨrárɨpɨ́rɨ́a nánɨ mɨdɨmɨdánɨ éɨ́ nurárárɨnɨga punɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 13íkwiaŋwɨ́ éɨ́ nurárárɨnɨga punɨŋɨ́yo áwɨnɨmɨ ámánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ wo roŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. O rapɨrapɨ́ sepiá sɨkwɨ́ ayo tɨ́nɨ rɨtɨ́ inɨŋɨ́ wú yínɨrɨ irɨkwɨ́nɨŋɨ́ sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́pɨ xegɨ́ úpikwɨ́yo xwɨnamɨyaiwí irónɨrɨ nemáná roŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 14Xegɨ́ mɨŋɨ́ tɨ́nɨ dɨ́á tɨ́nɨ apɨ́á nɨwerɨ́ná sipɨsipɨ́ ɨ́ánɨŋɨ́ apɨ́á xaíwɨ́ weárɨrɨ xegɨ́ sɨŋwɨ́ enɨ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ werɨ 15xegɨ́ sɨkwɨ́ kapá awiaxɨ́ rɨ́á xaíwɨ́ ninɨrɨ́ná siŋɨ́ inɨŋɨ́yɨ́ xɨxɨ́eá inarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e imónɨrɨ maŋɨ́ oyáyo dánɨ nɨrɨrɨ́ná iniɨgɨ́ iyakwɨ́ nɨdɨrorɨ́ná rurɨwɨ́ rarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ rɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 16O siŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú wé náú tɨ́nɨ árɨ́wɨ́ xɨrɨrɨ kirá mɨxɨ́ nánɨ mɨdɨmɨdánɨ ŋwá yinɨŋɨ́ bá xegɨ́ maŋɨ́yo dánɨ peyearɨ xegɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́ sogwɨ́ xaíwɨ́ nanɨrɨ́ná anarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e anɨrɨ yarɨŋagɨ enɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 17Nionɨ omɨ sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨrɨ́ná xegɨ́ sɨkwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nɨperɨ́nɨŋɨ́ wéagɨ aiwɨ o wé náú seáyɨ e nɨnikwiárɨrɨ re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ wáyɨ́ mɨsinɨpanɨ. Nionɨ pɨrɨ́ tɨŋweaŋáonɨ 18anɨŋɨ́ sɨŋɨ́ ŋweaŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ rɨxa peŋáonɨ aí sɨnɨ pɨyɨ́ mimónɨ́ rɨxa anɨŋɨ́ íníná ŋweámɨ́a nánɨ sɨŋɨ́ imónɨŋɨnɨ. Nionɨ kí ámá anɨ́nɨpɨ́rɨ́a nánɨpɨ xɨrɨrɨ pɨyɨŋɨ́ siwí aŋɨ́yo ŋweagɨ́áyo úkwiowárɨmɨ́ápɨ nánɨ xɨrɨrɨ eŋɨnɨ. 19Ayɨnánɨ joxɨ sɨŋwɨ́ nanɨ́ɨ́pɨ nánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ earɨ amɨpí agwɨ ríná imónɨŋɨ́pɨ nánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ earɨ amɨpí agwɨ ríná imónɨŋɨ́pimɨ rɨ́wɨ́yo imónɨnɨ́ápɨ nánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ earɨ eɨ. 20Siŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú wé náú tɨ́nɨ xɨrɨŋagɨ nanɨrɨ uyɨ́wɨ́ ikwiárɨpɨ́rɨ́a nánɨ íkwiaŋwɨ́ sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú weŋagɨ wɨnɨrɨ éɨ́pɨ, ínɨmɨ simónɨ́ɨ́pɨ mɨ́kɨ́pɨ rɨpɨrɨnɨ. Siŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú ayɨ́ Jisasoyá sɨyikɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú imónɨgɨ́áyɨ́yá aŋɨ́najowa nánɨrɨnɨ. Uyɨ́wɨ́ nánɨ íkwiaŋwɨ́ imɨxɨnɨŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú ayɨ́ Jisasoyá sɨyikɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú imónɨgɨ́áyɨ́ apɨ nánɨrɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index