검색 양식

SALMOS 92

Chuíicarij tyaj jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen

Chuíicarij ajta cuíinarij mej mij sáahuaj tyuꞌtáchuiicaj

1Tavástaraꞌ tajapuá paj jáꞌsejreꞌ,

¡tyámuaꞌ pu naa tyíꞌxaꞌpuɨꞌ tyaj tyimuaatatyójtziꞌreꞌen

tyajta aꞌ jitze maꞌcan tyuꞌtáchuiicaj ɨ tyaj jɨn muaatyátzaahuatyeꞌen!

2Tyaj íiyaꞌ jaataxáj tyajta tɨꞌɨjta huariáꞌtɨcaꞌrej

aꞌɨ́jcɨ ɨ muáaj paj jɨn taxɨeꞌveꞌ ajta paj jɨn tyámuaꞌ een,

3cheꞌ huatánamuajreꞌen ɨ canárij jitze tɨ tyeꞌejvivin,

xájtariꞌ naa ɨ cuíinarij aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ áarpaj ajta ɨ canárij.

4Muáaj paj Tavástaraꞌ puéꞌeen,

¡muáaj paj tyámuaꞌ naa tyinaatyájtoo aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej paj huarɨ́j!

¡Jéehua nu nyetyamuaꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej paj tyíꞌmuarɨeꞌ!

5Muáaj paj Tavástaraꞌ puéꞌeen,

¡vaꞌcán paj jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ!,

¡pajta huápuɨꞌɨj jaayíꞌtɨn jeꞌej paj yeꞌej tyámuaꞌ tyúꞌmuaꞌtyij!

6¡Aꞌɨ́ɨ mu ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j huayíꞌtɨn quee pújoorej mej mij yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij!

7Tɨpuaꞌaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj majta ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌuurej

aꞌyan metyiꞌtyahuoseꞌ tɨꞌɨj ɨ tuꞌpíj, ajta tyámuaꞌ tyéꞌyiꞌcan huaꞌ jimi,

aꞌyaa puꞌuj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij mej mij jusén jɨmeꞌ jóꞌvetyij.

8Pajta muáaj, Tavástaraꞌ, jusén jɨmeꞌ paj jútyeꞌ ɨmuáj jáꞌsejreꞌ.

9Ajta tyiꞌtɨ́j pu sɨ́ɨj aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, Tavástaraꞌ:

maj aꞌɨ́ɨmaj antyipuaꞌrij ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ;

majta ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌuurej joꞌxɨ́sij.

10Muáaj paj tyiꞌtáꞌcaa nyej nyij jéetzeꞌ huatyényacaꞌnyej

aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ túuruꞌ tyoꞌhuájcaꞌnyej,

pajta nyamuꞌuutzeꞌ naꞌváꞌhuaatyeꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ naa tyaarɨeꞌej.

11Nyáaj nu nyij huaꞌsejran matɨꞌɨj eetávatzɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ;

¡nyajta nu huáꞌnamuajran jeꞌej maj tyúunyusteꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj!

12Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨtyee aꞌyaa mu tyityaataxútɨeꞌsij tɨꞌɨj ɨ tacɨ́j

majta aꞌyan tyíꞌcɨɨren tɨꞌɨj ɨ jucúj aꞌáa tɨ jóꞌuuj a Líbano.

13Aꞌáa mu jaꞌhuastiꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tyeyúujraꞌ ɨ Tavástaraꞌ;

majta huataxútɨeꞌsij aꞌájna joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ.

14Tyij majta meríj huásij puéꞌeenyeꞌ, móocheꞌ mu huatatáqueꞌsij;

aꞌnáj tɨnaꞌaj mu jucaꞌnyáaj muáꞌjuꞌun majta tyámuaꞌ éenyeꞌej muaꞌmej,

15majta jeꞌen jaariáꞌxajta tɨ ɨ Tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyechaꞌɨj,

tyámuaꞌ pu éenyeꞌej séejreꞌ ajta quee tyiꞌtɨ́j jitzán séejreꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.