검색 양식

Genesis 29:11

11És megcsókolá Jákób Rákhelt, és nagy felszóval síra.