검색 양식

มัทธิว 4

มาร​มา​ลองใจ๋​พระเยซู

1แล้ว​พระวิญญาณ​ก็​ปา​พระเยซู​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร เปื้อ​หื้อ​มาร​มา​ลองใจ๋​พระองค์ 2หลัง​จาก​พระเยซู​บ่กิ๋น​ข้าว​มา​ได้​เป๋น​เวลา​สี่​สิบ​วัน​สี่​สิบ​คืน​แล้ว พระองค์​ก็​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว 3มาร​ก็​มา​อู้​กับ​พระองค์​ว่า “ถ้า​ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า หื้อ​สั่ง​บ่าหิน​หมู่​นี้​เป๋น​เข้าหนมปัง​แล่”

4พระเยซู​ตอบ​มาร​ว่า “พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

‘คน​เฮา​จะ​เลี้ยง​จีวิต​ด้วย​อาหาร​อย่าง​เดียว​บ่ได้

แต่​ต้อง​เลี้ยง​จีวิต​โดย​ถ้อยกำ​ตี้​ออก​มา​จาก​ปาก​ของ​พระเจ้า​กู้​กำ​ตวย’

5ต่อ​จาก​นั้น​มาร​ก็​ปา​พระเยซู​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม ปา​ขึ้น​ไป​อยู่​บน​หลังคา​พระวิหาร 6แล้ว​บอก​พระองค์​ว่า “ถ้า​ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ ก็​หื้อ​โดด​ลง​ไป​แล่ ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

‘พระเจ้า​จะ​สั่ง​หื้อ​ทูตสวรรค์​มา​ปกปัก​ฮักษา​ต้าน

เอา​มือ​ฮับ​ต้าน​ไว้​บ่หื้อ​ตี๋น​ไป​ตุ๊บ​ใส่​บ่าหิน’

7พระเยซู​ตอบ​มาร​ว่า “แต่​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​เหมือน​กั๋น​ว่า

‘ห้าม​ลองดี​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า​ของ​เจ้า’

8ต่อไป​มาร​ปา​พระเยซู​ขึ้น​ไป​บน​ดอย​ตี้​สูงๆ หื้อ​พระองค์​ผ่อ​ความ​จ๋ำเริญ รุ่งเรือง​ของ​อาณาจักร​ตึง​หมด​ใน​โลก​นี้ 9มาร​บอก​พระเยซู​ว่า “ถ้า​ต้าน​กราบ​ไหว้​นมัสก๋าน​เฮา เฮา​จะ​ยก​ตึง​หมด​นี้​หื้อ”

10พระเยซู​อู้​กับ​มาร​ว่า “ไอ่​ซาต๋าน​ไป​ไก๋ๆ บ่าเดี่ยว​นี้ พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า ‘หื้อ​นมัสก๋าน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า​ของ​เจ้า กับ​ฮับใจ๊​พระองค์​ผู้​เดียว​เต้าอั้น’

11แล้ว​มาร​ก็​ละ​พระเยซู​ไป หมู่​ทูตสวรรค์​ก็​มา​ผ่อกอย​พระองค์

พระเยซู​ตั้งเก๊า​เยียะ​ก๋าน​ใน​แคว้น​กาลิลี

12เมื่อ​พระเยซู​ฮู้​ข่าว​ว่า​ยอห์น​โดน​ยับ​ขัง​คอก พระองค์​ก็​ปิ๊ก​ไป​แคว้น​กาลิลี 13ไป​เถิง​เมือง​นาซาเร็ธ แล้ว​ลวด​ไป​อยู่​เมือง​คาเปอรนาอุม ตี้​อยู่​ฮิม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​กาลิลี​ใน​เขต​แดน​ของ​เศบูลุน​กับ​นัฟทาลี 14เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​อู้​ว่า

15“คน​ใน​ดินแดน​เศบูลุน​กับ​ดินแดน​นัฟทาลี

ตี้​อยู่​ตาง​ไป​ทะเลสาบ​กาลิลี

ตัง​วันตก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน

เป๋น​ดินแดน​ของ​แคว้น​กาลิลี​ตี้​คน​ต่างจ้าด​อยู่

16คน​ตี้​อยู่​ใน​ความ​มืด​ได้​หัน​แสง​แจ้ง​ตี้​ยิ่งใหญ่​แล้ว

คน​ตี้​อยู่​ปื๊น​ฮ่ม​เงา​แห่ง​ความ​ต๋าย​นั้น

แสง​สว่าง​ก็​ได้​ส่อง​มา​เถิง​หมู่​เขา​แล้ว”

17ตั้งแต่​นั้น​มา​พระเยซู​ก็​ตั้ง​เก๊า​บอก​ว่า “หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป​เหีย ย้อน​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​ใก้​เข้า​มา​แผว​แล้ว”

พระเยซู​เลือก​สาวก​สี่​คน

18วัน​นึ่ง​ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​อยู่​ฮิม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​กาลิลี ก็​หัน​ใส่​คน​หา​ป๋า​สอง​คน​ปี้น้อง คน​อ้าย​จื้อ​ซีโมน​ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า​เปโตร กับ​น้อง​บ่าว​จื้อ​อันดรูว์ หมู่​เขา​ก่ำลัง​ต้อด​แห​อยู่ 19พระองค์​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เป๋น​สาวก​เฮา​เต๊อะ เฮา​จะ​สอน​หื้อ​ต้าน​เซาะ​หา​คน​เหมือน​เซาะ​หา​ป๋า” 20ตึง​สอง​คน​ก็​สวะ​แห แล้ว​ปา​กั๋น​ตวย​พระองค์​ไป​ตัน​บาด​ตัน​บ้วง

21เมื่อ​พระองค์​เตียว​ต่อ​ไป​แหม​น่อย ก็​หัน​แหม​สอง​คน​ปี้น้อง คือ ยากอบ​กับ​ยอห์น ตึง​สอง​คน​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​เศเบดี ก่ำลัง​ซ่อม​แห​กับ​ป้อ​ของ​เขา​ใน​เฮือ แล้ว​พระองค์​ก็​ฮ้อง​สอง​คน​ปี้น้อง​นี้​มา 22ยากอบ​กับ​ยอห์น​ก็​ละ​เฮือ​กับ​ลา​ป้อ​แล้ว​ตวย​พระเยซู​ไป​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย

พระเยซู​สอน​กับ​ฮักษา​คน​ตังหลาย

23พระเยซู​เตียวตาง​ไป​ใคว่​แคว้น​กาลิลี เปื้อ​เตสนา​สั่ง​สอน​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว กับ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​หื้อ​คน​ฮู้ ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​ฮักษา​คน​เป๋น​พยาธิ​ต่างๆ หื้อ​หาย​ตวย 24เยียะ​หื้อ​จื้อ​เสียง​ของ​พระองค์​ดัง​ไป​ใคว่​ประเทศ​ซีเรีย หมู่​คน​ก็​ปา​คน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​พยาธิ​ต่างๆ มา​หา​พระองค์ อย่าง​คน​ตี้​เจ็บ​ป่วย​นัก คน​โดน​ผี​เข้า คน​เป๋น​ลม​บ้า​หมู คน​เป๋น​ง่อย พระองค์​ก็​ได้​ฮักษา​หมู่​เขา​จ๋น​หาย​กั๋น​หมด​กู้​คน 25พระเยซู​ไป​ตัง​ใด คน​จ๋ำนวน​นัก​ก็​ตวย​พระองค์​ไป มี​ตึง​คน​ตี้​มา​จาก​แคว้น​กาลิลี แคว้น​ทศบุรี กรุง​เยรูซาเล็ม แคว้น​ยูเดีย ตึง​ดินแดน​ตัง​วันออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน​ตวย