검색 양식

ʻEkisotosi 26:37

37Pea te ke ngaohi ki he meʻa tautau ʻae pou ʻakau sitimi ʻe nima, ʻo ʻaofi ia ʻaki ʻae koula, pea ʻe koula mo honau tautauʻanga: pea te ke haka ki ai ʻae tuʻunga palasa ʻe nima.