검색 양식

ʻEkisotosi 27:9

9¶ “Pea te ke ngaohi ʻae lotoʻā ʻoe fale fehikitaki: ki he potu ʻoku hanga ki tonga ʻe ai ʻae ngaahi puipui tautau ʻoe tupenu tuʻovalevale, ko e hanga ʻe uangeau hono lōloa ki he potu ʻe taha: